Vogelenzang

Vogelenzang. Een eigenzinnig dorp in de gemeente BloemendaalIn 1947 promoveerde Pier Hoekstra op de geschiedenis van de gemeente Bloemendaal. Meer dan zestig jaar later is voor het dorp Vogelenzang een vervolg geschreven. Onder de titel Vogelenzang, historische sociografie van een eigenzinnig dorp in de gemeente Bloemendaal, is in mei 2006 bij uitgeverij Spaar en Hout een boek uitgekomen dat de verschillende aspecten van het naoorlogse dorpsleven beschrijft en analyseert. De eigenzinnigheid van Vogelenzang binnen Bloemendaal heeft vooral te maken met historische gegevens als geografisch isolement, de invloed van de rooms-katholieke kerk, de bloembollencultuur en het grote aantal arbeiders dat vroeger in Vogelenzang woonde. Daardoor heeft Vogelenzang een andere ontwikkeling doorgemaakt dan andere dorpen van de gemeente Bloemendaal. Dat is nog steeds terug te vinden in het herkenbare beeld van een echt dorp en de eigen stijl van de inwoners.

De kern van het boek

Na een apart hoofdstuk over Vogelenzang in oorlogstijd, passeren verschillende onderwerpen de revue.

  • Vogelenzang is het enige dorp binnen de gemeente Bloemendaal met een aanzienlijke bevolkingsgroei na 1945. Hoe is dat proces verlopen en wat is daar nog van te merken in de huidige bevolkingssamenstelling?
  • Vogelenzang kende een eenzijdige beroepsstructuur: bollen en arbeiders. Is dat nog zo en welke invloed heeft dat gehad op de relatie van Vogelenzang met de rest van de gemeente Bloemendaal?
  • Vogelenzang is verder overwegend rooms-katholiek, wat vergaande consequenties heeft gehad voor het dagelijkse leven, het onderwijs, het verenigingsleven, de voetbalclub, het dorpshuis en de politiek. Is dat nog steeds het geval?
  • Dit soort vragen komt in het boek aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan hedendaagse problematiek, die het gevolg is van vroegere ontwikkelingen, zoals het verkeer en de leefbaarheid van het dorp.
  • Het boek eindigt met een beschouwing over de mogelijkheid om als dorp het dorpskarakter en de bestaande sociale samenhang vast te houden.
  • Overheersend is de gedachte van de auteur dat de eigenzinnigheid van het dorp vooral samenhangt met de (geïsoleerde) geografische ligging van het dorp binnen de gemeente. Hoewel Vogelenzang al vanaf de Franse tijd deel uitmaakt van de gemeente, heeft het toch een eigen ontwikkeling doorgemaakt en dat is nog steeds te merken.

Bijlagen.

In het boek is een aparte bijlage opgenomen over de V-1, het geheime vergeldingswapen van de Duitsers in Vogelenzang gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ook is een bijlage te vinden over de totale beroepsbevolking van Vogelenzang in 1948.

Verkrijgbaarheid van het boek

Het boek is uitsluitend nog tweedehands verkrijgbaar of te downloaden.