Overzicht functies

Opleiding

Doctoraal examen Sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam met als
vakken fysische geografie, geschiedenis, etnologie, sociologie, sociografie en
economie. Diploma Wetenschapsjournalistiek, School voor journalistiek in Utrecht.

Werkervaring en Bestuurlijke functies

Werkervaring

1958 Voorlichter Wereldtentoonstelling Brussel;
1959-1961 Kandidaat-assistent Geografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam;
1962-1966 Secretaris gemeentelijke commissie Sportaccommodatie van de gemeente Amsterdam;
1963-1966 leraar aardrijkskunde en maatschappijleer aan de Da Costa Kweekschool in Bloemendaal;
1966-1967 leraar aardrijkskunde aan de Osdorper Schoolgemeenschap te Amsterdam;
1967-1970 stafdocent sociologie aan de Sociale Academie te Amsterdam;
1970-1974 wethouder van de gemeente Haarlem;
1975-1978 adviseur voor planning en organisatie,
1975 -1985? docent sociologie en bijzonder Bestuursrecht gezondheidszorg aan de Bestuursacademie Noord-Holland;
1978-1994 wethouder van de gemeente Bloemendaal;
1978-2003 directeur Samenwerkende Artsenlaboratoria in Nederland (SAN);

Huidige bestuurlijke functies

Рlid van Stichting tot Instandhouding van de Joodse begraafplaats te  Overveen;
– voorzitter Marijcke van der Ham-Hanou fonds

Vroegere bestuurlijke functies

Politiek

– Wethouder van de gemeente Haarlem (1970-1974);
– Wethouder van de gemeente Bloemendaal (1978-1994);
– Loco-burgemeester gemeente Bloemendaal (1988-1994);
– fractievoorzitter PvdA in de gewestraad Kennemerland (1978-1986);
– lid van het Dagelijks Bestuur van het gewest Kennemerland (1973-1974, 1986-1990);
– vice-voorzitter van het gewest Kennemerland (1986-1990);
– vice-fractievoorzitter PvdA in de gewestraad Kennemerland (1990-1994);
– voorzitter van de PvdA afdeling Bloemendaal (1995-1999).
– plaatsvervangend voorzitter/lid van de Commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Heemstede (1994-2010);

Gezondheidszorg

– Voorzitter van het Regionaal Overleg Gezondheidszorg Kennemerland
– bestuurslid van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (C.A.D.);
– bestuurslid Instituut Multidisciplinaire Psychotherapie;
– lid van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord Holland;
– voorzitter Bestuurscommissie G.G.D. Zuid-Kennemerland;
– lid van de commissie Volksgezondheid van de Vereniging Nederlandse Gemeente;
– voorzitter van de Zorgfederatie Zuid-Kennemerland i.o.
– lid Kamer I COTG/CTG;
– voorzitter RVT SALT Zaandam.

Ruimtelijke Ordening/Economie/Milieu/Woningbouw

– lid van de Commissie Waterkwaliteit van het Hoogheemraadschap Rijnland;
– lid van de Belangengemeenschap Drinkwatervoorziening Zuid-Kennemerland;
– lid van de commissie Milieu van de Vereniging Nederlandse Gemeente;
– bestuurslid Vereniging Strategische Beleidsvorming;
– lid van de Stuurgroep Noordelijk deel van de Randstad (overloop);
– lid van de Industrieclub Haarlem en het Gesprekscentrum voor de Bouwnijverheid;
– lid RBA, regio Kennemer-, Amstel- en Meerlanden;
– lid IOL (Intergemeentelijk Overleg Luchthaven Schiphol);
– voorzitter Commissie Doelstellingen Bebouwde Kommen Zaanstad.
– voorzitter woningbouwvereniging Brederode Wonen
– lid van de Huurcommissie

Cultuur/Maatschappelijk werk/jongerenwerk/sport

– bestuurslid van de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland;
– voorzitter van de jongerensoci√ęteit Deining te Haarlem;
– bestuurslid Vereniging Algemeen Maatschappelijk Werk;
– voorzitter van het district Noord-Holland van de VPRO;
– lid van het Dagelijks Bestuur van de Bestuursacademie Noord-Holland;
– voorzitter Openbare Bibliotheek Bloemendaal;
– bestuurslid Streek VVV. Zuid-Kennemerland;
– secretaris Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland;
– bestuurslid Ondersteuningsinstituut Noord-Holland;
– voorzitter Educatief Centrum Kennemerland (basiseducatie);
– voorzitter/ bestuurslid Stichting Sporthal Bloemendaal;
– voorzitter van het Olympisch Steunpunt Noord-Holland.
– voorzitter van het bestuur van het Participatie Instituut Noord-Holland;
– bestuurslid Vereniging Nederlandse Openluchttheaters;
– bestuurslid Openluchttheater Caprera;
– voorzitter van de Stichting Langlaufsport Bloemendaal
– voorzitter Kunstijsbaan Kennemerland/Haarlem
– vice-voorzitter van de Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal;
– voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking te Bloemendaal;