Overzicht functies

Werkervaring en Bestuurlijke functies

Werkervaring

1958 Voorlichter Wereldtentoonstelling Brussel;
1959-1961 Kandidaat-assistent Geografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam;
1962-1966 Secretaris gemeentelijke commissie Sportaccommodatie van de gemeente Amsterdam;
1963-1966 leraar aardrijkskunde en maatschappijleer aan de Da Costa Kweekschool in Bloemendaal;
1966-1967 leraar aardrijkskunde aan de Osdorper Schoolgemeenschap te Amsterdam;
1967-1970 stafdocent sociologie aan de Sociale Academie te Amsterdam;
1970-1974 wethouder van de gemeente Haarlem;
1975-1978 adviseur voor planning en organisatie,
1975 -1985? docent sociologie en bijzonder Bestuursrecht gezondheidszorg aan de Bestuursacademie Noord-Holland;
1978-1994 wethouder van de gemeente Bloemendaal;
1978-2003 directeur Samenwerkende Artsenlaboratoria in Nederland (SAN);

Huidige bestuurlijke functies

– voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking te Bloemendaal;
Рlid van Stichting tot Instandhouding van de Joodse begraafplaats te  Overveen;
– voorzitter stichting Marijcke van der Ham-Hanou fonds

Vroegere bestuurlijke functies

Politiek

– Wethouder van de gemeente Haarlem (1970-1974);
– Wethouder van de gemeente Bloemendaal (1978-1994);
– Loco-burgemeester gemeente Bloemendaal (1988-1994);
– fractievoorzitter PvdA in de gewestraad Kennemerland (1978-1986);
– lid van het Dagelijks Bestuur van het gewest Kennemerland (1973-1974, 1986-1990);
– vice-voorzitter van het gewest Kennemerland (1986-1990);
– vice-fractievoorzitter PvdA in de gewestraad Kennemerland (1990-1994);
– voorzitter van de PvdA afdeling Bloemendaal (1995-1999).
– plaatsvervangend voorzitter/lid van de Commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Heemstede (1994-2010);

Gezondheidszorg

– Voorzitter van het Regionaal Overleg Gezondheidszorg Kennemerland
– bestuurslid van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (C.A.D.);
– bestuurslid Instituut Multidisciplinaire Psychotherapie;
– lid van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord Holland;
– voorzitter Bestuurscommissie G.G.D. Zuid-Kennemerland;
– lid van de commissie Volksgezondheid van de Vereniging Nederlandse Gemeente;
– voorzitter van de Zorgfederatie Zuid-Kennemerland i.o.
– lid Kamer I COTG/CTG;
– voorzitter RVT SALT Zaandam.

Ruimtelijke Ordening/Economie/Milieu/Woningbouw

– lid van de Commissie Waterkwaliteit van het Hoogheemraadschap Rijnland;
– lid van de Belangengemeenschap Drinkwatervoorziening Zuid-Kennemerland;
– lid van de commissie Milieu van de Vereniging Nederlandse Gemeente;
– bestuurslid Vereniging Strategische Beleidsvorming;
– lid van de Stuurgroep Noordelijk deel van de Randstad (overloop);
– lid van de Industrieclub Haarlem en het Gesprekscentrum voor de Bouwnijverheid;
– lid RBA, regio Kennemer-, Amstel- en Meerlanden;
– lid IOL (Intergemeentelijk Overleg Luchthaven Schiphol);
– voorzitter Commissie Doelstellingen Bebouwde Kommen Zaanstad.
– voorzitter woningbouwvereniging Brederode Wonen
– lid van de Huurcommissie

Cultuur/Maatschappelijk werk/jongerenwerk/sport

– bestuurslid van de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland;
– voorzitter van de jongerensoci√ęteit Deining te Haarlem;
– bestuurslid Vereniging Algemeen Maatschappelijk Werk;
– voorzitter van het district Noord-Holland van de VPRO;
– lid van het Dagelijks Bestuur van de Bestuursacademie Noord-Holland;
– voorzitter Openbare Bibliotheek Bloemendaal;
– bestuurslid Streek VVV. Zuid-Kennemerland;
– secretaris Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland;
– bestuurslid Ondersteuningsinstituut Noord-Holland;
– voorzitter Educatief Centrum Kennemerland (basiseducatie);
– voorzitter/ bestuurslid Stichting Sporthal Bloemendaal;
– voorzitter van het Olympisch Steunpunt Noord-Holland.
– voorzitter van het bestuur van het Participatie Instituut Noord-Holland;
– bestuurslid Vereniging Nederlandse Openluchttheaters;
– bestuurslid Openluchttheater Caprera;
– voorzitter van de Stichting Langlaufsport Bloemendaal
– voorzitter Kunstijsbaan Kennemerland/Haarlem
– vice-voorzitter van de Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal;