Overzicht publicaties

 

 1. ‘Opstelwedstrijd voor vakantiekrachten’,
  Wido, maandblad voor het personeel van Droste, oktober 1955
 2. ‘Veranderd gelaat van Israël’,
  Geografisch Tijdschrift, augustus 1961
 3. ‘Sport in Noord-Holland’’
  AS (Orgaan van de Amsterdamse Sportraad), juli 1964
 4. Auteur, c.q. redacteur van de rapporten:
  De Amsterdamse Sportbevolking, 1965
  Scholier en Sport, 1966
  De behoefte aan Sportaccommodaties 1967
 5. ‘Onderzoek te onnauwkeurig’,
  Landelijk Contact, september 1964
 6. ‘Fusie is vaak geen haalbare zaak’,
  Landelijk Contact, november 1964
 7. ‘Overheid heeft behoefte aan goede gegevens’,
  Landelijk Contact, oktober 1965
 8. ‘Enige suggesties voor het vak maatschappijleer bij het Havo-onderwijs’,
  Weekblad AVMO, 10 maart 1967
 9. ‘Enkele sociologische kanttekeningen bij de plaats van de G.G.G.D. in de gezondheidszorg’, Het Ziekenhuis (orgaan van de Nationale Ziekenhuisraad), april 1972
 10. ‘Interne organisatie van het gemeentelijke apparaat en de regionale samenwerking’, referaat, opgenomen in het boek Stad en Land in revisie, Het Wereldvenster, Baarn 1972.
  Ook gepubliceerd in Studies in Comparative Local Government (I.U.L.A.), onder de titel ‘Internal and External Organisation of the Municipal Machinery for an Environmental Policy’, winter 1972
 11. Wijkvernieuwing, een kwestie van zien en doen!’
  Bijlage bij de Nota inzake de Wijkvernieuwing van de gemeente Haarlem, 1973
 12. Auteur c.q. redacteur van het rapport “Het Leefmilieu in Zuid-Kennemerland”, januari 1974
 13. ‘De toekomst van Zuid-Kennemerland’, Beleidsnota voor het Dagelijks Bestuur van het gewest Kennemerland, januari 1974
 14. ‘Ruimte is meer dan levensdecor, Commentaar op de Oriënteringsnota ruimtelijke ordening’,
  De Tijd, 16 februari 1974
 15. ‘Is het beleid van Schaefer wel rechtvaardig?’
  Nederlandse Gemeente, 26 augustus 1974
 16. ‘Doelstellingen voor de maatschappijleer, een stap in de goede richting’,
  Sociale Vorming, 4e jaargang, nr. 4, 1975
 17. Samen met A. Thuis: ‘Nieuwbouw beste oplossing voor Haarlems Rozenprieel’
  Bouw, 21 februari 1976
 18. ‘Wijkvernieuwing als sociaal proces, analyse en begripsvorming’,
  Nota voor de Algemene Vereniging Maatschappelijk Zorg., 14 juni 1976
 19. ‘Projectontwikkelaar en gemeente op contract laten samenwerken’,
  Bouw, 5 maart 1977
 20. ‘Ervaringen R.O.G.K. en lijnen naar de toekomst’,
  opgenomen in het boekje: Gezonde samenhang: een kwestie van afstemming, Haarlem, 23 januari 1981
 21. ‘Regionalisering is niet hetzelfde als regionalisatie’,
  Het Ziekenhuis, orgaan van de Nationale Ziekenhuisraad, november 1981
 22. ‘De tegels van Kareol, beschouwing over kunst, cultuur en monumentenbeleid’,
  Ons Bloemendaal, 7e jaargang, nr. 1, januari 1983
 23. ‘Regel gezondheidszorg nu maar van onderop, want landelijk lukt ’t nooit’,
  De Nederlandse Gemeente, 24 augustus 1984, jaargang 38, nr. 34
 24. ‘Ziekenfonds en gemeente: tegenstelling of synthese?’
  Ziekenfondsmagazine “Inzet”, februari 1986
 25. ‘Bloemendaal en de gezondheidszorg, WVG en gemeentelijk beleid’,
  Bestuur, maandblad voor overheidskunde, oktober 1986
 26. ‘Experimenteren met rapport Dekker in proefregio’s gezondheidszorg’,
  De Nederlandse Gemeente, 15 mei 1987, nr. 20
 27. ‘Dekker: de gemeente door de bocht’,
  Wiardi Beckmanstichting, september 1987
 28. ‘Gemeentelijke zorg: van frontlijn naar zijlijn’,
  De Nederlandse Gemeente, 5 februari 1988, nr. 5
 29. ‘Mooi Bloemendaal, maar wel voor iedereen!’,
  Nota voor de PvdA over de toekomst van de gemeente Bloemendaal,
  23 november 1989
 30. Samen met ir. J.G.M. Groenendijk: ‘Gezondheidszorg’, hoofdstuk in het Handboek voor gemeenteraadsleden, Samson Uitgeverij BV, augustus 1994
 31. ‘Provincie moet bakens verzetten in ouderenzorg’,
  Lokaal Bestuur, oktober 1994, nr. 10
 32. ‘Transmurale zorg en artsenlaboratoria’. Een nieuw vakgebied tussen huisarts en specialist,
  Medisch Contact, november 1994
 33. ‘Regionalisatie in de gezondheidszorg. Een pleidooi voor pluriforme regio’s’,
  Medisch Contact, februari 1996
 34. ‘Diabetesdiensten van de Samenwerkende Artsenlaboratoria in Nederland (SAN)’,
  Nieuwsbrief Diabeteszorg, uw en onze zorg!
 35. ‘Herinneringen van een schooljongen aan Overveen’, opgenomen in Ons Bloemendaal, herfst 1997, nr. 3
 36. Redacteur SAN-nota Op weg naar een landelijk netwerk van diagnostische centra voor huisartsen, 1 januari 1999
 37. ‘Het diagnostische centrum als centraal loket’, Medisch Contact, 8 oktober 1999
 38. ‘Huisartsenvoorziening als netwerk’, Medisch Vandaag, 2002
 39. ‘Onder de pannen II, historie sociale woningbouw in Bloemendaal’, opgenomen in Ons Bloemendaal, nummer 4, winter 2001
 40. ‘Huisartsen en huisartsenlaboratoria: partners in een netwerk’, opgenomen in: Huisartsen, SAN, 25 jaar, Toekomst, 2002
 41. Boek Vogelenzang, historische sociografie van een eigenzinnig dorp in de gemeente Bloemendaal, Uitgeverij Spaar-en-Hout, Haarlem 2006
 42. Boek De magie van een gemeentegrens. De veranderingen in het grensgebied tussen Bloemendaal en Haarlem na de annexatie van 1927, Overveen 2008.
 43. ‘De Zandkuil’ van Dries van Geluk’, opgenomen in Ons Bloemendaal, nummer 3, najaar 2010.
 44. Boek De kleine Wereld van Piet en Marijcke, familieboek, 2012.
 45. ‘Vogelenzang en de V1’, opgenomen in Ons Bloemendaal, nummer 3, najaar 2012.
 46. ‘Herinneringen aan Van Ouds het Raadhuis’ (1), opgenomen in Ons Bloemendaal, nummer 2, zomer 2013.
 47. ‘Herinneringen aan Van Ouds het Raadhuis’ (2), opgenomen in Ons Bloemendaal, nummer 3, najaar 2013.
 48. Het Overveense wijkje zonder naam, opgenomen in Ons Bloemendaal, nummer 4, winter 2014.
 49. Boek Politiek in Bloemendaal, zelden deed ik iets alleen, 2016
 50.  ‘’Inleiding bij tentoonstelling Overveen tussen stad en duinen’’, in ABC Architectuurcentrum Haarlem, april 2017
 51. Artikel De Elswout Apotheek in Overveen, opgenomen in Ons Bloemendaal, nummer 4, winter 2018
 52. Boek Piet van der Ham, Politiek in Haarlem 1970-1974, Voorbij maar niet vergeten, augustus 2020.
 53. Boek Co-schrijver van het boek 100 jaar Zeeweg, 2021
 54. Digitale Verkenning Zuid-Kennemerland/discussiedocument, 17 april
  2023